Usługi związane z założeniem firmy

  • wybór najkorzystniejszej formy prawnej
  • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem firmy
  • sporządzanie umów spółek osobowych i kapitałowych
  • rejestracja w KRS
  • rejestracja w Urzędzie Skarbowym
  • rejestracja w ZUS
  • rejestracja w Urzędzie Statystycznym
  • rejestracja w Państowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej