• sporządzanie sprawozdań okresowych do organizacji wdrażających projekt
  • sporządzanie wniosków o płatność do organizacji wdrażających projekt
  • współpraca z audytorami